Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Nasjonal tilskuddordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning av tilskudd for 2019

Søknadsfrist 10. des 2018

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.
Her er det muligheter for å få tilskudd, hvor krav til egenandel er bare 5 % for lag og foreninger.
Mer info om ordningen finner dere på BUFDIR sine hjemmesider. 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_for_inkludering_for_inkludering_av_barn_i_lavinntektsfamilier___utlysning_for_2019/

For råd og veiledning ta kontakt med Ole Kroken tlf 99362977.

Publisert