Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner.

Egenfinansiering:

Offentlige og private aktører - 20 % av tilskuddsbeløpet.

Frivillige organisasjoner - 5 % av tilskuddsbeløpet.


Mer info om ordningen finner du her.

 

For råd og veiledning ta kontakt med folkehelsekoordinator Jeanette Jørgensen, tlf. 47462859 eller jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no.