En av de viktigste oppgavene for det offentlige er å legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet. 

Kommunene Bardu, Gratangen, Lavangen og Salangen er derfor i ferd med å gjennomføre en forstudie - Næringsvennlig region – som skal bidra til å utvikle og forbedre næringsutviklingsrollen og tilretteleggingen for næringslivet på regionalt og kommunalt nivå.

Forstudiet eies av alle de fire kommunene, og ordførerne utgjør styringsgruppa.

I denne sammenheng vil kommunene kartlegge hvor godt de offentlige tjenestene fungerer overfor næringslivet, med mål om å identifisere forbedringsområdene.

 

Arbeidet skal sette bedriften i sentrum for den framtidige næringsutviklerrollen, og det er næringslivets behov som skal stå i fokus i undersøkelsen.

 

Det er derfor avgjørende at vi henter inn og lytter til næringslivets egne uttrykte behov, og det vil vi gjøre med å be deg som næringsdrivende i en av de fire kommunene om svare på en spørreundersøkelse.

 

Spørreundersøkelsen kommer du til ved å trykke på denne linken (https://response.questback.com/innovasjonnorge/fhsiy1kbkq). Gjennomføring av spørreundersøkelsen tar ca. 15 minutter.

 

Undersøkelsen sendes ut til alle næringsdrivende i de fire kommunene via næringsforeningene og kommunen. Ytterligere Informasjon om Næringsvennlig region og undersøkelsen vil bli lagt ut på kommunenes hjemmesider og facebooksider.

 

Svarfrist er fredag 7. april kl 18.00

 

Toralf Heimdal                                                                                                  Eva Ottesen        

Ordfører Bardu                                                                                                 Ordfører Gratangen

                                                                                                                                            

 

Bernhardt Halvorsen                                                                                       Sigrun W. Prestbakmo

Ordfører Lavangen                                                                                          Ordfører Salangen