En av de viktigste oppgavene for det offentlige er å legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet. Kommunene Bardu, Gratangen, Lavangen og Salangen er nå i ferd med å gjennomføre en forstudie - Næringsvennlig region – som skal bidra til å utvikle og forbedre næringsutviklingsrollen og tilretteleggingen for næringslivet på regionalt og kommunalt nivå.

Forstudiet eies av alle de fire kommunene, og ordførerne utgjør styringsgruppa.

I denne sammenheng vil kommunene kartlegge hvor godt de offentlige tjenestene fungerer overfor næringslivet, med mål om å identifisere forbedringsområdene.

For øyeblkket pågpår ulike undersøkelser (questback og intervjuer) rettet mot flere målgrupper innenfor de 4 kommunene. Målgruppene er politikere i folkevalgte organer, næringslivet og kommune administrasjonene innenfor de 4 kommunene.

Svarene fra undresøkelsene danner grunnlaget for en anbealt strategi for næringsutviklingsarbeidet videre. Svarene bidrar til å sette bedriftene og næringlslivet i sentrum for den framtidige offentlige næringsutviklerrollen. Således er det næringslivets egne behov som skal står i fokus.

For mere informasjon om prosjektet næringsvennlig region.(Klikk her) for å laste ned presentasjon.

 

Toralf Heimdal                                                                                                  Eva Ottesen        
Ordfører Bardu                                                                                                 Ordfører Gratangen

Bernhardt Halvorsen                                                                                       Sigrun W. Prestbakmo
Ordfører Lavangen                                                                                          Ordfører Salangen