Til informasjon og videreformidling til aktuelle kandidater

Innovasjon Norge har tidligere arrangert 7 slike avklaringskurs med tilsammen ca. 175 deltagere, og deltagernes evaluering av kurset er veldig god.

Nå setter vi opp 4 nye avklaringskurs:

Målet med kurset er at deltagerne skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne ta stilling til om etablering av egen bedrift er et aktuelt alternativ for dem eller ikke.

· Onsdag 27. september 2006 kl. 09.00-17.00, Storslett
· Tirsdag 31. oktober 2006 kl. 10.00-18.00, Harstad
· Tirsdag 7. november 2006 kl. 10.00-18.00, Finnsnes
· Onsdag 8. november 2006 kl. 09.00-17.00, Tromsø

Kurset er gratis, og det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på våre nettsider => http://www.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____56702.aspx 


Den 22 sept. 2006 arrangeres det for første gang i senere tid en egen næringslivsdag for Midt-Troms.

Dette er noe vi i Finnsnes Næringsforum har jobbet lenge med og er stolte av å kunne invitere våre medlemmer og aksjonærer til å delta på. Arrangementet finner sted i Finnsnes kulturhus og er i år en del av Forskningsdagene 2006.

Målet med denne dagen er at lokale bedrifter og deres ansatte skal få inspirasjon og idèer samt ta lærdom av andres erfaringer på flere ulike områder innenfor næringslivet. Vi får høre fra blant annet Odd Jarle Borch professor ved handelshøgskolen i Bodø, Irene Lange Nordahl fylkesråd for næring, Midnattsolpotet, Nergård as, Ungdomsbedrifter og Øyvind Hammer mentor til skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen.

Pris per person er 100,- inklundert enkel servering i pausen. Dette er en dag dere ikke må gå glipp! For program og påmeldingsinformasjon se vedlegg!

Velkommen skal dere være!


Innovasjon Norge arrangerte i vår en rekke kontordager i Troms. Nå setter vi opp 6 nye kontordager.

· Tirsdag 26. september 2006, Harstad

Kontaktperson i Innovasjon Norge er Turid Bjørnhaug, telefon: 77 60 61 22, e-post: turid.bjornhaug@innovasjonnorge.no

· Tirsdag 10. oktober 2006, Storslett
· Tirsdag 17. oktober 2006, Bardufoss
· Tirsdag 24. oktober 2006, Lyngen
· Tirsdag 31. oktober 2006, Finnsnes
· Tirsdag 7. november 2006, Harstad

Mer informasjon og bookingskjema finner du på våre nettsider => http://www.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____58912.aspx

Personer og bedrifter som ønsker møte med oss for å presentere/diskutere sitt prosjekt, er velkommen til å booke møte en av følgende dager:

Kurset er også meget nyttig for dere som arbeider i førstelinjetjenesten eller som rådgivere, og vi anbefaler at dere deltar på ett av kursene. Fyll ut påmeldingsskjemaet på våre nettsider (det er ikke anledning til "drop-in") - vi må vite hvor mange deltagere det blir pga. begrenset plass og pga. bestilling av lunsj.