Kvalifiseringsprogram for styrekandidater

Innovasjon Norge vil bidra til økt verdiskaping i små og mellomstore bedrifter gjennomå øke kompetanse og profesjonalitet i styrearbeidet. På bakgrunn av dette skal vi høsten 2006 gjennomføre to kvalifiseringsprogram for styrekandidater - et kurs i Tromsø og et kurs på Svalbard. Kursene gjennomføres i samarbeid med Handelshøyskolen BI Tromsø.

Søknadsfrist:
Tromsø-kurset: Fredag 8. september 2006
Svalbard-kurset: Mandag 28. august 2006

Kontaktpersoner:
- Turid Bjørnhaug, telefon 77 60 61 22/e-post: turid.bjornhaug@innovasjonnorge.no
- Randi Abrahamsen, telefon 77 60 61 28/e-post: randi.abrahamsen@innovasjonnorge.no

Informasjon:
Mer informasjon og søknadsskjema finner du på våre nettsider
http://www.innovasjonnorge.no/templates/NewsPage____62378.aspx

 


 

Seminar om gjenkjøp

NorSupport AS arrangerer seminar om gjenkjøp på Bardufoss, nærmere bestemt Målselvfossen turistsenter 31. august 2006 i tiden 0900 – 1700.

I tillegg til dette vil Kongsberg og Natech gi vesentlige bidrag på denne konferansen.

Innovasjon Norges representant i Italia, Knut Mugaas, er åpen for å møte nord-norske virksomheter 30. august 2006 på Bardufoss. Dette som en del av hans deltakelse på Gjenkjøp 2006.  Derfor inviteres alle som har interesse av det italienske markedet til et møte med ham 30. august, eller morgenen 31. august 2006.

For at tilbudet skal komme til utførelse er man avhengig av tilbakemelding på følgende mail adresse. Viser for øvrig til Gjenkjøp 2006 på www.norsupport.no.

Gjenkjøp har i meget liten grad tilfalt nord-norske bedrifter. En gjennomgang av gjenkjøpsregnskapet i de 10 siste år viser at Nord-Norge har hatt mellom 0,5 og 2,2 % av det totale gjenkjøp på ca 3,5 - 5,5 mrd norske kroner hver år. Dette kan ikke fortsette - noe må gjøres og det må gjøres nå.

Påmelding gjøres på www.norsupport.no og prisen for deltakelse er kr 2750,- + mva.