Enhet næring i Bardu Kommune har høsten 2016 avholdt to møter med næringsaktørene på industriområdet. Møtene har inneholdt flere tema. Etter innspill fra industriområdets næringsaktører forsøker vi nå å realisere en felles ny skiltløsning for Kirkemoskogen Industriområde. 

I uke 5 går det ut brev til alle tomtefesterne i området. Brevet inneholder tilbud til alle aktørene som driver næring på området om å knytte seg til en ny oppgradert skiltløsning for Kirkemoskogen Industriområde.

Vi ber alle som driver næringsaktivitet i området om å lese gjennom brevet og respondere med å fylle ut bestillingsskjema i brevet og returnere dette tilbake til Bardu Kommune innen 1.3.2017.

Brevet med tilbud og bestillingsskjema kan lastes ned ved å(klikke her)

Dersom det er spørsmål til skiltløsningen, så kan disse rettes til enhet næring ved Oddvar Bjørnsen på telefon 913 34586 eller e-post oddvar.bjornsen@bardu.kommune.no