Melde fra til barnevernet

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Greit å vite før du sender bekymringsmelding

Hvem skal jeg kontakte ved bekymringsmelding?

Kommunens barnevernstjeneste dagtid 08.00-15.30

Tlf 77 18 55 70

Barnevernvakten fra 15.30-08.00

Tlf 400 02 276 

 

Du kan også ringe

Legekontoret mellom kl 0800-1500 (15.5-14.9) og mellom 0800-1545 (15.9-14.5)

Tlf 77 18 55 00

 Øyeblikkelig hjelp utenom åpningstid,

kontakt legevakt: 116 117 (landsdekkende nr).

 

Direktenr til interkommunal legevakt

Tlf 77186490 

Ved akutt nød ring: 113

Slik melder du fra med digitalt skjema eller i posten

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

 

Her finnes mye informasjon om forebygging av rus og kriminalitet: www.krad.no.

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for hjelpe deg til å melde fra når du er bekymret for et barn.