Mandag 11. september er det stortings- og sametingsvalg. Nå starter den ordinære forhåndsstemmeperioden som varer fra og med torsdag 10. august til og med fredag 8.  september. Stemmested er biblioteket/kommunehuset på Setermoen.

Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?
Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av2017 og som er, eller har vært, registrert i Folkeregisteretsom bosatt i Norge.

Forhåndsstemmegivning
I Bardu kommune kan du forhåndsstemme på hverdager fra torsdag 10. august til fredag 8. september. Alle hverdager fra kl 0800 til kl 1500. I tillegg har vi ekstra åpent for forhåndsstemmegivning tirsdag 22. august til kl 1900, tirsdag 29. august til kl 1900 og lørdag 2. september fra kl 1200 til kl 1400.

Valg til sametinget
For valg til sametinget er det bare forhåndsstemmegivning for de som står i samemanntallet i Bardu.

Du finner en oversikt over valglokaler på valglokaler.no.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Du kan bare stemme én gang. Har du fått valgkort, ta det med. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Husk å ta med legitimasjon!

For mer informasjon om valget, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.