Skal du søke skuterdisp?

Her finner du link til søknadsskjema. Husk at kart som viser transportvei  følge med søknaden.

Under finner du en veielder til hvordan du legger ved et kart. 

 

Motorferdsel i utmark og vassdrag søknadsskjema

Veiledning til kartvedlegg til søknad

 

Mer informasjon finnes på hjemmesiden under fanen "Kultur og fritid" -> Motorferdsel i utmark