Fredag 17. og lørdag 18. januar ble kurset avviklet i Sørdalen grendehus med landskapsarkitekt Ulf Håkon Stoltz som foreleser. Han arbeider til daglig som lærer i naturbruk ved Rå videregående skole i Kvæfjord.

Bitten Hanstad var kursleder. Det møtte 12 nysgjerrige deltagere,og av disse var 3 menn.

Kurset omfattet en oversikt over hovedprinsippene og virkningsgraden ved tun- og leplanting, og noen betraktninger omkring valg av planter, stauder, busker og trær.

Deltagerne avsluttet kursdagene med øket entusiasme for å møte utfordringene som skapes av østavindskulingen, og alle ville være med på modul 2.

Den praktiske delen, kalt modul 2, med planlegging og iverksetting av løsninger på hver enkelt deltagers utfordringer, vil komme i et senere kurs som tenkes avviklet i månedskiftet april/mai når det er mulig med befaring i terrenget uten for mye snø.

           

            Noen av kursdeltagerne                                            Tid for mat og drikke

                                           Litt om Sørdalen bygdekvinnelag 

Sørdalen bygdekvinnelag som inviterte til kurset er et levende kvinnenettverk med ca 40 medlemmer i alder fra 20 til 80 år. Laget har skiftet navn fra bondekvinnelag til bygdekvinnelag for bedre å inkludere alle kvinner som bor på bygdene, og er det største laget i Troms fylke.

Virksomheten er relativt stor og laget har en møteplan med ca ett møte hver måned, og har ambisjon om å holde minst ett kurs i året. I fjor var det tøvekurs og i år ble det tun- og leplanting.

Styret består av:                     Hilde Løkseth                leder

                                             Liv Edel Grønning            nestleder

                                             Sølvi Helberg                   kasserer

                                             Birgit Alhaug                   sekretær

                                             Julianne Josefsen            styremedlem

Medlemmene kommer fra hele øvre Bardu. Salangsdalen har et eget lite bygdekvinnelag.

                                                                     

        

    Ulf Håkon Stoltz og Hilde Løkseth                    Bitten Hanstad og Ebba Holmgren

 

                             Si du har sett det på Bardu kommunes nettside