Møteplassen er for alle mennesker og pårørende som er berørt av kreftsykdom, og som ønsker å møte andre i samme situasjon. Målet med tilbudet skal være å skape rom for å dele tanker, erfaringer og opplevelser knyttet til det å leve med en alvorlig sykdom. Vi tar opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft.

Sted: Røde Kors Stua kl 18.00 – 20.30

Dato: tirdag 04.09.2018

Program: «Ansvar for/og oppfølging av kreftpasienten»

Innledere:

Rita Thomassen fra Kreftforeningen

Inger Linaker  Enhetsleder Helse, omsorg og barnevern  Bardu kommune

Ta kontakt for mer informasjon: Arne Sneve 90267712 eller Siv Anita Storhaug 90287180

VELKOMMEN !