Det blir møte i plan- og byggekomiteen for ny skole, fredag 1.9.17 kl 10 til 13 på Kommunehuset – Formannskapssalen (NB møterom kan blir endret)

Møtet er åpent for alle.