Det blir møte i plan- og byggekomiteen for ny skole, mandag 2.oktober 2017, kl 13 til 15 i Kommunestyresalen

Saker:

- Presentasjon av ulike scenario med kostnadsoverslag

- Årlige kostnader ved ulike kostnadsoverslag

- Fremleggelse til kommunestyret 11.10.17

- Eventuelt