Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Melding om vedtak

Med hjemmel i Plan - og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret vedtatt "Detaljregulering hyttefelt I, II og III ved Altevatn". Kommunestyrets vedtak kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuell klage sendes til Bardu kommune - enhet Tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 BARDU, innen 3 uker denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Bardu kommune innen 3 år etter at reguleringsvedtaket er kunngjort, jf. Plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15-3

 

Saksdokumenter for nedlasting:

Plankart     Bestemmelser   Planbeskrivelse   Kommunestyrets innstilling    Kommunestyrets vedtak