Følgende dokumenter inngår i vedtatt reguleringsplan:

Planbeskrivelese        Plankart 1: 2000 (A3)        Plankart 1:1000(A0)     Reguleringsbestemmelser        Tomteplan      

ROS analyse     Saksframlegg Plan- teknisk utvalg og Kommunestyret        Vedtak Plan- teknisk utvalg        Vedtak Kommunestyret