Dokumenter vedrørende vedtatt detaljregulering Bekkebo kan lastes ned under.

Planbeskrivelse           Plankart         Planbestemmelser       Illustrasjon           Innstilling            Vedtak