Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Melding om reguleringsvedtak - Steinbrudd Valørholtet

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret vedtatt "Detaljregulering Steinbrudd Valørholtet". Kommunestyrets vedtak kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuell klage sendes Bardu kommune, enhet Tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 Bardu, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Bardu kommune innen 3 år etter at reguleringsvedtaket er kunngjort, jfr. Plan- og bygningsloven §§ 15.2 og 15-3.

 

Saksdokumenter for nedlasting:

Beskrivelse     Plankart      Bestemmelser    Illustrasjon    Innstilling     Vedtak