Utstilling II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM OG BESØK FOLKEHELSEUTSTILLINGEN "MEIR LIV LAGA"!

Kommunestyret i Bardu vedtok i februar 2005 om deltakelse i samarbeid om folkehelse.

I den forbindelse har vi laget en folkehelseutstilling i foajeen på kommunehuset

Hvis det er noe du savner for at det skal være godt å bo i Bardu, kan forslag legges i postkassen som står i foajeen.

 

 

Forslag III

Politikere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagene vil bli drøftet av folkehelsearbeidsgruppen bestående av:

Arbgr

Forslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åshild Storevik Folkehelsekoordinator, Bitten Hanstad Politisk representant, Kjell Hovde Repr. for pensjonistene, Anne G. Steien Fysioterapeut, Torunn B. Sandvik Fysioterapeut, Laila Eilertsen Ergoterapeut, Bodil Walle Helsesøster.

Kostsirkel

Rykeslutt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan også sende mail til: aashild.storevik@bardu.kommune.no

Utstillingen blir stående fra 22. februar til 10. mars.

Avd. kultur

Forslag II