De som stiller liste må påse at listeforslaget er kommet frem til kommunen/fylkeskommunen innen fristen. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

For nærmere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med Bardu kommune eller Troms fylkeskommune.