Miljøstasjon
Private abonnenter kan levere papp, papir, hard plast, myk plast, glass, metall, drikkekartonger, elektronisk avfall, kjølemøbler og restavfall på miljøstasjonen i Elvegata på Setermoen. Den er åpen hele tiden utenom i helgene (stenger fredager kl 1400). Miljøstasjonen i Nedre Bardu er åpen hele tiden, men der kan man ikke levere papp og store ting.

Levering på deponi på torsdager
Større ting leveres på deponiet ved Steienveien på torsdager kl 1100 til 1400, om sommeren, 01.05 til 01. 10, også på torsdag kveld kl 1400 til 1800. Private abonnenter kan levere inntil 400 kilo pr år uten å betale.

Hageavfall
Dette skal leveres på deponiet (ikke ved Miljøstasjonen). Åpningstider på deponiet er torsdager fra kl 1100 til 1800 (i tiden 1. mai til 1. oktober)