Disse senterpunktene vil bli satt ut før jul.

Søknader om tomt.
Søknader som er kommunen i hende innen 20. desember vil være med i første runde av tildelingen. Deretter vil tildeling skje fortløpende. Dersom flere søkere har prioritert samme tomt vil tildelingen skje ved loddtrekning.

Foruten på hjemmesiden vil søknadsskjema og tomtekart fås ved henvendelse til Bardu kommune.