Bardu kommune har ledig følgende stillinger:
Pedagogisk leder/barnehagelærerstillinger i Bardubarnehagene
Styrerstilling I Øvre Bardu barnehage
Lærerstillinger i Barduskolen
Formann/utrykningsleder Brann og redning
Sommervikarer i helse, omsorg og barnevern
Fagarbeider ved avd.bygg og eiendom
Ferievikarer avdeling teknisk
 
Les alle utlysningene her:
https://hrm.bardu.kommune.no/recruitment