Økonomisjefen er direkte underlagt rådmannen, og er leder av kommunens økonomiseksjon som p.t. består av 6 stillinger. Kommunen er organisert i to nivåer med 22 avdelinger direkte under rådmannen. Økonomisjefen har veiledningsansvar overfor avdelingene. Kommunens økonomiseksjon har et nært samarbeid med kommunens lønns- og personalseksjon. Økonomisjefen deltar i kommunens ledergruppe.

Kommunen benytter økonomisystemet Agresso.

Til stillingen søkes person med lederegenskaper og høgskole-/universitetsutdanning. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IT. Ledererfaring og praksis fra kommunal virksomhet vil bli vektlagt.

Vi søker en strukturert person som legger vekt på samarbeid med sine medarbeidere, har evne til å delegere myndighet, tar initiativ og som er opptatt av økonomisk helhetstenkning og målrettet ledelse.

Da kommunen ønsker flere kvinner i lederstillinger, vil dette under ellers like vilkår bli tillagt vekt ved tilsetting.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Lønn etter avtale. Lønnskrav kan framføres i søknaden. Pliktig medlemsskap i KLP med 2 % pensjonstrekk. Tilsetting i kommunen skjer for øvrig etter gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Søknad sendes Bardu kommune, rådmannen, postboks 401, 9365 Bardu innen 25. april 2003.

Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til rådmann Herbjørn Johansen, tlf. 77 18 53 09 eller økonomisjef Kjell Bruvold, tlf. 77 18 52 54.