Bardu kommune har ledig fastlegehjemmel for fast tilsetting med oppstart fra 01.10.2018. Ingen kostnad ved overtagelse av praksis og det er eventuelt mulighet for fastlønnsavtale

Beskrivelse
Listestørrelse er på 800. Stillingene er tillagt 40 % kommunale oppgaver.

Bardu kommune er en kommune med ca 4000 innbyggere. Kommunen ligger i Indre Troms midt i mellom Harstad og Tromsø med en kjøretid på 2 timer til begge byene. Kommunesenteret er Setermoen med gangavstand til barnehage, skole, idrettshall, skistadion, turterreng, butikker. Det er gode flyforbindelse til resten av Norge, via Bardufoss, Evenes og Tromsø. Bardu kommune er en inkluderende kommune som er opptatt av å ta godt imot nye innbyggere, har et rikt kulturliv og svært gode jakt/fiske og turmuligheter

Bardu legekontor er moderne og funksjonelt, og driftes av kommunen. Det er lokalisert sentralt på Setermoen. Legekontoret har seks faste legestillinger og én turnuslege. Herav er en av legene spesialist i allmennmedisin.

Kontoret tar også imot medisinstudenter fra UiT. Hjelpepersonellet har relevant helsefaglig utdanning.

Legevakten er samlokalisert med legekontoret på Helsehuset i Bardu, og er interkommunal med for tiden 22-delt vakt.

Bardu kommune arrangerer akuttmedisinkurs i henhold til akuttmedisinforskriften. Kommunen har en godt utbygget helse og omsorgstjeneste der målsetning er å gi befolkningen i kommunen stabile og gode legetjenester

Kvalifikasjoner
Vi søker primært etter leger som har norsk autorisasjon og gjennomført LIS1, og som fortrinnsvis er spesialist i allmennmedisin, men leger uten slik kompetanse kan også søke. Vi vil da legge til rette for at spesialisering kan oppstartes i henhold til nytt kompetansekrav for lege i spesialisering fra 01.03.17. Det forutsettes at søker har gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kommunelege Anne Hensrud på telefon 77185500.

Generelt
Minst to referanser må oppgis, hvorav den siste fra siste arbeidsplass. Intervju vil bli gjennomført. Originaler av attester og vitnemål bringes med til et eventuelt intervju

Ny politiattest må fremlegges. Gode pensjons- og forsikringsordninger

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtaler. Kommunen dekker flytteutgifter etter reglement og vil være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.

Bardu kommune benytter internettbasert søknadssystem, og søknad med CV skal registreres elektronisk via Bardu kommunes hjemmesider.

Søknadsfrist    13.08.2018                                 Utlyst dato 06.07.2018                                  Vårref                 

Kontaktperson

Anne Hensrud, anne.hensrud@bardu.kommune.no
Inger Linaker, inger.linaker@bardu.kommune.no tlf 40038486