Skytingen vil foregå mellom kl 0800 og kl 1700 på de aktuelle dagene. Standplass vil være på Lavangseidet og nedslagene vil skje i Setermoen skytefelt.