I samarbeid med ekstern partner, har Dialogen nå fått invitasjon til å gjennomføre grunnkurs i offentlige anskaffelser for næringsaktører og ansatte i offentlig sektor som arbeider med anskaffelser. Tilbyr du tjenester til offentlig forvaltning, offentlige selskaper? Kjenner du for lite til regelverket, mulighetene og begrensningene? Da kan dette kurset være noe for deg.

Tema på kurset er:
Offentlige anskaffelser og de grunnleggende prinsipper.
Terskelverdier for anskaffelser.
Gjennomgang av et konkret konkurransegrunnlag.
Kravspesifikasjon og minstekrav.
Tildelingskriteriene.
Eksempel på brev til vinnere og tapere av en offentlig anskaffelse.
Eksempel på protokoll.
Innsynsrett i tilbud og protokoller m. m.
Nylige endringer i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.
Hvilke muligheter kan endringene gi for det lokale næringslivet.
Konkurranseformer innenfor bygg og anlegg.
Doffin og KOFA.


Kursdato er foreløpig ikke satt. Dersom vi får 5 eller flere som ønsker kurset, så vil vi forsøke å planlegge gjennomføring av et kurs i januar 2017. 
«Målsetningen med kurset er å gi lokalt næringsliv og offentlige ansatte en startkunnskap i offentlige anskaffelser».

Last ned "teaser" ved å klikke her.


Ønsker du at vi skal sette opp et kurs i Januar? meld interesse tilbake på e-post til
Lennarth Kvernmo, næringssjef, lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no (telefon 90036666)