Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer
Valg

Kunne du tenke deg å gjøre en jobb for demokratiet?

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.  I Bardu kommune har vi 4 valgkretser; Nedre Bardu, Setermoen, Fredly og Øvre Bardu.  Til disse valgkretsene har vi rekruttert flere valgmedarbeidere/stemmestyrer, men i Øvre Bardu valgkrets trenger vi fortsatt 2 valgmedarbeidere, en kvinne og en mann.  Kunne du tenke deg å være en av dem?

Som valgmedarbeider/stemmestyre skal du sørge for at valgavviklingen gjennomføres i samsvar med reglene i valgloven og i valgforskriften. Det er mange ulike arbeidsoppgaver i valglokalene. Blant annet skal de stå vakt ved inngang/utgang, ordne køer, veilede velgere, sørge for ro og orden i valglokalet. Sørge for nok stemmesedler i valgavlukkene. Krysse av i manntall, stemple stemmesedler og påse at velgerne legger stemmesedlene i valgurnen. Opplæring vil bli gitt i forkant. Det utbetales en fast godtgjøring, og det refunderes tapt arbeidsfortjeneste.

Arbeidet vil være på selve valgdagen.  Det er oppnevnt en leder i stemmestyret som setter opp arbeidslister. Totalt er det 5 medlemmer i stemmestyret og 1 vara. Valglokalet er åpent fra 1000-1800.

En viktig egenskap for valgmedarbeidere/medlem i stemmestyret er å være nøyaktig. For å jobbe som valgmedarbeider må du ha fylt 18 år i løpet av 2019. Stemmestyret velges av Valgstyret og for å være medlem av stemmestyret må du ha stemmerett og være folkeregisterført som bosatt i kommunen. Hvis du synes dette høres interessant ut, kan du melde din interesse til rita.bjorn@bardu.kommune.no eller tlf. 975 90377.