Bardu kommune ønsker forslag på kandidater til kommunens kulturpris 2019. Forslag må sendes inn elektronisk via skjema på Bardu kommunes hjemmeside. Både enkeltpersoner, lag og foreninger og institusjoner har anledning til å komme med forslag på aktuelle kandidater.

I kriteriene står det: Kulturprisen for Bardu skal sette fokus på frivilligheten og dens betydning. Prisen tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Bardu kommune som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrep. Kriteriene finnes også på Bardu kommunes hjemmeside

Spørsmål kan rettes til postmottak@bardu.kommune.no, eller på tlf. 77 18 52 00.

Hilsen Bardu kommune