KULTURMINNEDAGEN 2006

Årets kulturminnedag har temaet Steder for ankomst og avreise. Bardu Historielag har valgt å fokusere på SKYSS-STASJONER. Vi tar for oss hele strekninga langs den første offentlig bygde veien i distriktet. Den ble bygd fra 1860-tallet og utover og gikk fra Målsnes til Sjøvegan. Tilgangen på stoff gir oss mest opplysninger om det som skjedde i Bardu, men det er viktig for helheten at vi også kjenner til resten av veistrekninga.

I år legger vi markeringa til bare en ettermiddag, det blir torsdag 7. september kl. 18.00 på Menighetshuset. Forelesere er medlemmer av laget, for det er ingen andre som vet noe særlig om skysstasjonene i vårt område….

Programmet består av
- forelesning om veien i 1860-årene, lov om skysstasjoner, stasjoner i Målselv, Bardu og Salangen
- utstilling
- ekskursjon til Brandvoll, Kroken og ”Søveien” skysstasjoner

For Bardu Historielag
Inger Heimdal