Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Kulturmidler 2015 - søknadsfrist 1.april

Lag, foreninger og enkeltpersoner hjemmehørende i Bardu kan søke om kulturmidler i 3 kategorier: allminnelige kulturformål, idrettsformål og drift av egne lagshus.

Det søkes på egne skjema. Søknadsskjema og kriterier finnes på Bardu kommunes hjemmeside www.bardu.kommune.no/Skjema/Kultur eller kan fås ved henvendelse til Bardu kommune, tlf. 77 18 52 00. Enhet kultur og folkehelse gir råd og veiledning for utfylling av søknaden.

Det kreves følgende vedlegg til søknaden: Godkjent årsmelding og regnskap for 2014, budsjett for 2015, aktivitetsplan og utskrift av årsmøteprotokoll for 2014. Når enkeltpersoner søker, er minimumskravet at plan og budsjett for kommende år vedlegges.

SØKNADSFRIST: 1.APRIL 2015

Ufullstendige søknader eller for sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Publisert | Oppdatert 12. februar 2015