Det kreves følgende vedlegg til søknaden:

  • Godkjent årsmelding og regnskap for 2013
  • Plan og budsjett for 2014
  • Utskrift av årsmøteprotokoll
  • Når enkeltpersoner er søker, er minimumskravet at plan og budsjett for kommende år vedlegges.

Søknadsfrist: 1.april 2014.

Ufullstendige søknader og for seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet!