Fyllius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: fra Nissefesten på Dølahallen 05.

KULTURMIDLER 2006.

Lag, foreninger og enkeltpersoner hjemmehørende i Bardu kan søkes om kulturmidler til følgende formål:

  1. Alminnelig kulturformål
  2. Idrettsformål
  3. Kulturvernformål.

Det skal søkes på eget skjema. Søknadsskjema  og kriterier fås ved henvendelse til Bardu kommune, Servicekontoret, tlf. 77185200 eller www.bardu.kommune.no. Alle som søkte i fjor får automatisk tilsendt søknadsskjema i slutten av januar.

Søknadsfrist: 1. mars 2006.

For seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Hilsen Bardu kommune, avd.kultur

Ala 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: fra Julerevyen til UL Freidig

Bardumartna mus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: Setermoen Skolekorps kommer marsjerende