Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. Kommunen har lagt planer for gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

25.01.21: Alle beboere på sykehjemmet har nå fått sin første dose av vaksinen.

Informasjon om koronavaksinering for innbyggere i Bardu kommune

Brev er sendt ut til alle husstander i kommunen:

Bardu kommune er i gang med vaksinering av innbyggere mot koronasmitte. Kommunen følger nasjonale anbefalinger med tanke på prioritering av hvem som skal få vaksine først.

Personer som prioriteres vil fortløpende bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon.

 • Du vil få beskjed fra kommunen om tid og sted når det er din tur til å få vaksine. Dette vil skje via sms eller telefon.
 • Vaksineringsprosessen krever nøye planlegging og vi er avhengig av et godt samarbeid med våre innbyggere for å unngå at vaksiner blir ødelagt. Det er derfor svært viktig at man møter til den timen man får tildelt.
 • Du skal ikke møte til vaksinering om du har luftveissymptomer på vaksinedagen. Hvis det skjer, må du gi beskjed tidligst mulig til tlf. 771 85 560, slik at vi unngår vaksinesvinn. Du vil da få ny tid for vaksinering.
 • Hvis du bruker antikoagulasjonsmidler/blodfortynnende medisiner, skal du på vaksinedagen ikke ta blodfortynnende medisin før etter at du har blitt vaksinert.
 • Er du usikker på om du av helsemessige årsaker ikke bør ta vaksinen, ta kontakt med din fastlege.
 • Slik vaksineringen er nå krever det to doser for å få effekt og time for dose to får man ved første vaksinering.
 • Koronavaksine er frivillig, og vaksinen/vaksinasjon er gratis.

Bardu kommune ber sine innbyggere om å vente på tur, lese seg opp på vaksinen og ta et valg om de ønsker vaksine eller ikke.

 

Prioritering

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Bardu kommune vil  følge regjeringen sin prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 • Beboere i sykehjem, omsorgsboliger og helsepersonell
 • Eldre over 85 år 
 • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
 • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside

Quick guide to the coronavirus vaccine in different languages

A simplified overview about vaccines against COVID-19 in different languages. It applies for all approved coronavirus vaccines in Norway. It is intended for people among the prioritised groups for vaccination who need a simpler explanation than in the more detailed information (see link below).

Norwegian Institute of Public Health (NIPH/ FHI)

Hvem kan få koronavaksine?

FHI sine sider kan du lese om hvem som får koronavaksine og den detaljerte prioriteringsrekkefølgen. 

Hvordan godkjennes koronavaksiner?