Kontrollutvalget i Bardu er innkalt til møte mandag 7.mai 2018 kl12.30, Møtet holdes denne gangen i møterommet i Veksthuset og er som vanlig åpent for alle. Det kan bli aktuelt å lukke møtet i én sak. 

Innkalling og saksdokumenter kan leses på kontrollutvalgets nettside HER, eller via kommunens hjemmeside under Selvbetjening og innsyn: Kontrollutvalget