Kontrollutvalget i Bardu er innkalt til møte tirsdag 17. april kl 10.00. Møtet holdes i Møterom 1, og er åpent for alle interesserte. Innkalling og saksdokumenter kan leses på kontrollutvalgets hjemmeside HER.