Det nye idrettsbygget ble godkjent bygd av Forsvarsdepartementet i sommer. Det er en viktig del av omleggingen av Setermoen fra en spredt og oppdelt leir til en moderne base for dagens hæravdelinger.

Det nye idrettsbygget blir på vel 2000 kvadratmeter og skal plasseres inntil det gamle messebygget i den tidligere kavalerileiren.

Kontrakten har en verdi på om lag 29 millioner kroner inkludert mva. Byggestart blir i september og bygget skal stå ferdig sommeren 2007.