Kontaktinformasjon i forbindelse med uværet Ylva:

Henvendelser til Bardu kommune:          771 85 200

Vakttelefon Teknisk:                                 957 56 962

 

Kommunen oppfordrer folk til å ferdes forsiktig og vise varsomhet langs veiene. Oppdages det tre over kommunal vei må det varsles umiddelbart.
Kontakt Sindre Dahle på telefon:        474 55 997

Ved personskader eller akutte hendelser kontakt nødetatene:

Brann                   110

Politi                     112

Ambulanse         113