På regjeringen.no finner dere nasjonale råd og Spørsmål og svar om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger

 

Det er viktig å overholde smittevernrådene og dersom arrangementet arrangeres på offentlig sted må det være en ansvarlig arrangør. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.