Bergveronika vokser på kalkrik grunn i sydvendte skråninger og rasmarker. Hvis du ser i de områdene av Bardu hvor det er kalkstein og/eller dolomitt skal det være lett å finne denne blå blomsten. Den vokser i indre deler av Sørdalen, ved Altevatn og på Gråhøgda, og sikkert en rekke andre steder i kommunen.

Under følger foto nylig tatt i Sørdalen:

Kommuneblomsten  2

Kommuneblomsten  3

Si du har sett det på Bardu kommunes nettside