Når rådmannen tar opp saken også for Bardu er dette fordi valg av en blomst for Bardu kan brukes i en rekke sammenhenger i markedsføring av kommunen. Kan også nevnes at en kommune i Trøndelag har benyttet lokal kunstner for å tegne ut den valgte blomst til videre bruk.

Innenfor Bardu kommunes grenser og store område finnes en meget variert flora. Det kan bli vanskelig å finne en plante/blomst som er helt spesiell for Bardu og som ikke er valgt av andre kommuner. Dette siste trenger ikke være et absolutt krav, men det vil være en styrke at ingen andre kommuner har samme blomst. Se oversikt over de kommuner som har egne kommuneblomster.

Rådmannen har utfordret Vilhelm Kjelsvik til å komme med forslag til blomst. Hans forslag til blomst er bergveronika (veronica fruticans).

Bergveronica

Rådmannen ønsker flere forslag før sak fremmes til politisk behandling. Med forslag som fremmes bør følge en begrunnelse for forslaget.

Forslag bør være rådmannen i hende innen 15. april 2005.