Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Kommunalt utviklingsfond og næringsfond 2014

Bardu Kommune har i 2014 fått tildelt midler til kommunalt utviklingsfond fra Troms Fylkeskommune. I tillegg har Bardu Kommune avsatt midler på Kommunalt Kraftfond.

Fondenes prioriterte formål
Formålet med fondene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, ny-etablering, innovasjon og nyskapning i kommunen. Midlene er rettet mot eksisterende næringsaktører og nyetablering der formålet er å drive næringsvirksomhet. Prosjekter som bidrar til å sikre og skape nye arbeidsplasser innenfor satsningsområdene for Strategisk næringsplan prioriteres.

Bardu kommune oppfordrer potensielle søkere, spesielt kvinner og ungdom som driver eksisterende bedrift eller planlegger å etablere bedrift om å ta kontakt med næringsavdelingen for nærmere informasjon/rådgivning.

Søknader om tilskudd sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no

Saksbehandling av søknader til formannsskapet, skjer fortløpende etter følgende tidsfrister:
Formannskapsmøte 3.9.2014, tidsfrist for innlevering av søknad 3.8.2014.
Formannskapsmøte 1.10.2014, tidsfrist for innlevering av søknad 1.9.2014.
Formannskapsmøte 5.11.2014, tidsfrist for innlevering av søknad 5.10.2014.
Formannskapsmøte 26.11.2014, tidsfrist for innlevering av søknad 26.10.2014.

Nærmere informasjon, kontakt:
næringssjef Lennarth Kvernmo,
tlf. 900 36 666, e-post: lennarth@bardu.kommune.no eller
ordfører Arne Nysted, tlf. 907 91 769,
e-post: arne.nysted@bardu.kommune.no

Publisert | Oppdatert 15. juli 2014