Fylkesrådet har vedtatt å prioritere midler til kommunale næringsfond og kommunale grunnlagsinvesteringer over de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene i 2017.

Fylkesrådet i Troms vedtok denne uka hvordan de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over kap. 13.50 skulle fordeles i 2017. Midlene tildeles årlig fylkeskommunene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Årets ramme til Troms er 109,29 mill. kroner. Dette er en betydelig reduksjon fra 2016, hvor fylket ble tildelt 168 millioner kroner. Tildelingen over kapittel 13.50 til Troms er redusert med 70 % siden 2012, noe som får store konsekvenser, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap). KMD har i år endret målene for programkategori 13.50 med fem nye poster fordelt på to hovedmål. Tildelingen er forhåndsfordelt på postene og fylkeskommunen har mindre mulighet til å omdisponere mellom de ulike postene enn tidligere.

- Dette er en innstramning av fylkeskommunens handlingsrom som kommer på toppen av reduserte rammer over programkategorien, sier fylkesråd Ørnebakk.

Fylkesrådet har prioritert kommunene, som får 16,8 mill. kroner til kommunale næringsfond, fordelt med 700.000 til hver kommune. I tillegg har fylkesrådet vedtatt å opprettholde satsingen på kommunale grunnlagsinvesteringer med inntil 15 mill. kroner. Dette betyr at om lag 30 prosent av årets ramme går til kommunene i Troms. Kommunale næringsfond er svært viktig for kommunenes mulighet til å utvikle næringslivet i egen kommune, sier Ørnebakk.

Det er satt av 7,467 millioner kroner til grenseregionale interreg-program, 6 millioner kroner til omstillingsprogram og 7 millioner kroner til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljø og tilgang til relevant kompetanse.

Innovasjon Norge Arktis tildeles 41,9 millioner kroner til bedriftsrettet tilskudd.Fylkesrådet har satt av 14,12 millioner kroner til øvrig satsing inkluderende vekstkraftige lokalsamfunn. Dette vil være søkbare midler. På tross av reduksjon i tildelingen over programkategori 13.50 er det viktig at en så stor del av midlene som mulig er søkbare. Dette vil bidra til at en ikke utelukker gode og viktige prosjekter for utviklingen av Troms, sier fylkesråden.

Bardu Kommune venter på tildelingsbrevet for de kommunale næringsfondsmidlene til Bardu. Brevet vil erfaringsmessig foreligge hos oss i perioden mai-juni 2017.

Les fylkesrådets fordelinger og vedtak ved å (klikke her) og velge protokollen.
Du kan også (klikke her) for å laste ned protokollen direkte fra fylkesrådets møte 13.3.2017.