Det er nå sendt ut faktura for kommunale avgifter (eiendomsskatt, vann, avløp, renovasjon og feiing) for første termin 2018. Fakturaene sendes enten som avtalegiro, efaktura eller på papir avhengig av hvilken avtale den enkelte kunde har med sin bank. Det er totalt fire terminer i 2018. Forfall for første termin er 20. mars.