Det ble vedtatt i Kommunestyremøte 5 des 2018 at kommunale avgifter skulle faktureres i to terminer 2019.

 

Antall terminer for betaling av offentlige avgifter

Bardu kommune har de siste årene hatt 4 terminer på sine kommunale avgifter og eiendomsskatt. En av årsakene til dette, var at det skulle bli «bedre» for de som sliter med innbetalingene i og med at beløpet ble mindre. Vi har etterprøvd dette og kan ikke finne noen forbedring i dette, det er fortsatt like lett eller vanskelig for de som sliter med å betale sine fakturaer til Bardu kommune. Det koster Bardu kommune ca 25 000 kroner for hver utfakturering, derfor fremmer rådmannen forslag om å gå tilbake til 2-to terminer p.r. år, februar og september.

 

Vedtak.

3. Innkreving av kommunale avgifter og eiendomsskatt reduseres til 2 terminer fra og med 2019, med fakturering i februar og september måned.

 

Derfor har du fått faktura som går over perioden 01.01.2019 til 30.06.2019 med forfall 20.mars 2019

Neste faktura vil være for perioden 01.07.2019 til 31.12.2019 med forfall 20.oktober 2019