Transporttilbudet gis til personer som ikke, eller bare med betydelige vansker, kan bruke kollektive transportmidler. Det er samtidig en forutsetning at funksjonshemmingen må ha en varighet på minst ett år. Det at det ikke går buss er ikke søkegrunnlag.

Det er utarbeidet nye søknadsskjemaer for transporttjenesten for funksjonshemmede. Alle som har fått innvilget TT-kort FØR 01.01.05 må søker på nytt på det nye skjemaet. Skjemaet skal utfylles av legen, og det er derfor nødvendig at alle søkere tar kontakt med sin fastlege.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til sosialkontoret, tlf 771 85 330.  Søknadsfrist er 20. desember 2006.