Hytteeiere i hyttefelt 2 Altevatnet (sørsiden), skal benytte stukket løype(r) på isen så langt som mulig og med korteste og mest hensiktsmessige oppkjøring til sine hytter. Kjøring etter opparbeidet turvei fra demninga tillates fram til løypene på isen er stukket. Etter dette er det ikke tillatt med kjøring på denne turveien. Unntak fra dette er preparering av skiløype. Det presiseres at det kun er hytteeiere med innvilget dispensasjon etter § 5C i forskriften (transport av utstyr til egen hytte) som har denne muligheten. Ønske om annen kjøring er underlagt dispensasjonsbehandling etter søknad.