Bardu kommune ønsker å kartlegge de forskjellige utfordringer næringslivet nå står overfor.

Vi ønsker derfor at flest mulig tar seg tid til å svare på en enkel undersøkelse (trykk på lenken) som tar 2-3 minutter. Dette vil gi oss et godt grunnlag for videre tiltak som kan avhjelpe situasjonen for mange næringsdrivende.

 

De fleste vil få denne henvendelsen direkte via sin epost og kan svare der. Dersom du ikke har fått den direkte kan du svare via lenken nedenfor. Ta gjerne kontakt med næringsavdelingen, ordfører eller rådmann om du har spørsmål eller trenger hjelp. Husk svarfristen: Torsdag 26.mars kl 1200.

 

Lenke til undersøkelsen: https://www.survio.com/survey/d/T2F3L5F9M9H1F2W7Y

 

Bardu kommune

Næringsavdelingen

 

frode.bruvoll@bardu.kommune.no, tlf. 906 74358