9.3.20

Bardu kommune er fortsatt et område uten koronasmitte, og dersom tilreisende til Bardu har oppholdt seg i Oslo eller Viken i mer enn 24 timer skal de i hjemmekarantene i 14 dager.

Dersom man i tillegg har symptomer som forkjølelse, feber og/eller tung pust skal karantenen ha en varighet i minst 7 dager etter symptomfrihet. 

Helsepersonell og personer med samfunnskritiske stillinger må innrette seg slik at de unngår å bli rammet av disse bestemmelsene. Dette innebærer alternativ innlosjering for besøkende eller familiemedlemmer som kommer fra områder som utløser karantene.

DENNE INFORMASJONEN ER UTVIDET MED FØLGENDE TILTAK: 

Karanteneplikt

  • Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer NorgeEndringen trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene. I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.
  • Personer som ikke har symptomer på covid-19, men som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.

Les mer om: Smittevernråd ved reise vedrørende koronavirus (covid-19) på FHI sine sider

 

Kriseledelsen i Bardu kommune har med hjemmel i smittevernloven besluttet å innføre ytterligere midlertidige tiltak utover nasjonale retningslinjer for å begrense utbredelse av Covid-19:

  • Alle som kommer til Bardu fra opphold i områder utenfor Nord-Norge på mer enn 24 timer, skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra og med 10.03.2020.
  • Personer som har nylige oppståtte symptomer på infeksjoner i øvre luftveier skal betraktes som smittede og skal i karantene i 14 dager, eller til ett døgn etter at symptomene har opphørt.
  • Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal sende inn informasjon i skjema "Skjema karantene" 
  • Ny nasjonal forskrift tilsier at alle som ikke er folkeregistrert i Bardu, ikke skal benytte fritidseiendom i kommunen. Campingvogn/ bobil sidestilles med hytte i denne sammenhengen. Bardu kommune har ikke myndighet til å dispensere fra nasjonalt lovverk.

Les mer på: Karanteneregler, reising og fritidseiendommer i Bardu kommune