I brosjyren fokuserer vi på fire viktige faser:
- Avklaring
- Planlegging
- Etablering
- Vekst

Under hver fase har vi en kort omtale av sentrale emner og utfordringer, og henvisning til hvor du kan finne mer informasjon.

Elektronisk utgave av brosjyren finner du på våre nettsider:
http://www.innovasjonnorge.no/Fylker_fs/Troms/Brosjyre%20-%20STARTE%20BEDRIFT.pdf

Mer utdypende informasjon om de emnene vi tar opp i brosjyren finner du på nettsidene til BEDIN: http://www.bedin.no/cwobjekter/guide_startebedrift_innholdsfort.shtml

EtablererSkolen i Troms 1-2006

Det er nå klart for oppstart av en ny etablererskole.
EtablererSkolen i Troms består av:
- Individuell samtale
- Undervisning på 3 fagsamlinger (å 2, 2 og 1 dag(er)
- 15 timer individuell veiledning (pr. prosjekt)

Søknadsfrist er onsdag 25. januar 2006.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på våre nettsider:
https://www.innovasjonnorge.no/Fylker_fs/Troms/EtablererSkolen%20i%20Troms%201-2006%20-%20informasjon%20og%20søknadsskjema.pdf

Gründerjakt i nord

Vi minner også om gründerjakta "Jeg fant, jeg fant". Dette er et prosjekt som retter seg mot etablerere innen bygdeturisme, småskala mat og utmarksnæringer i Troms og nordre Nordland. Ved hjelp av utradisjonelle virkemidler skal gründerne inspireres til å utvikle flere spennede og lønnsomme produkter.

Påmeldingsfrist er tirsdag 10. januar 2006.

Mer informasjon finner du på våre nettsider:
http://www.innovasjonnorge.no/templates/NewsPage____58889.aspx